Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína
Mentoring

Mentoring

Mentoring je špecifický spôsob  premýšľania a komunikácie, ktorým sa dajú odstrániť alebo zmeniť vnútorné prekážky obmedzujúce náš profesionálny alebo osobný život. Je to partnerská spolupráca mentora a mentorovaného, ktorá môže

Continue Reading