Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Zvládanie stresu relaxáciou

Čo je to relaxácia?

Relaxácia je stav, kedy sa v tele uvoľňuje svalové a psychické napätie. Relaxácia nemusí znamenať len ležanie u televízie celý deň, ale môže to byť tiež napr. pobyt v prírode, kedy naše telo čerpá nové sily, alebo práca na záhradke, atď. Pri relaxácii robí človek zvyčajne činnosť, ktorá ho baví, alebo je mu príjemná. Zbavuje sa tak stresu a únavy. Stav relaxácie potom spätne pôsobí aj na psychiku človeka.

K najčastejším relaxačným technikám patrí autogénny tréning, dychové cvičenia a iné. Relaxácia je základom alebo nutným doplnkom terapie mnohých psychických chorôb a porúch – od neuróz až po psychotické ochorenia a závislosti. Na jednoduché uvoľňovanie je možné naviazať rôznymi imaginatívnymi cvičeniami, čo má zmysel v rozvoji a raste osobnosti.

 

Dychové cvičenia

Najjednoduchším variantom pre navodenie stavu relaxácie sú dychové cvičenia. Stabilizujúce dychové cvičenia sú vhodné pre osoby v strese. Kľudným dýchaním je možné ovplyvniť správanie vnútorných orgánov (napr. spomaliť tep srdca) aj aktuálne pocity.

Môžete si vyskúšať rozdiel medzi dvomi typmi dýchania – do hrudníka, kedy sa pri nádychu rozširuje horná a stredná časť hrudného koša, a dýchanie do brucha, kedy sa uplatňuje spodná časť hrudníka a brucho. Pri relaxácii sa odporúča brušné dýchanie.

Relaxačný efekt spočíva práve v koncentrácii na dych a počítanie, kvôli ktorému nemôžeme myslieť na nič iného. Behom niekoľkých minút (stačí 3-5) si duševne výrazne oddýchneme.

Zo začiatku treba rátať s tým, že vám budú myšlienky odbiehať dosť často. Schopnosť sústredenia sa vyvíja, takže za pár opakovaní zistíte, že sa dokážete koncentrovať omnoho ľahšie a že aj odpočinok je hlbší.

Leave comment