Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Kurz “Ako byť asertívny”

 Cieľom kurzu je:

 

         lepšie formulovať a presadiť svoje oprávnené požiadavky a priania

         byť schopný vyjadriť svoje stanovisko a nebáť sa oponovať

         vedieť vyjadriť kritiku aj pochvalu

         vedieť uplatňovať asertívne techniky a prístupy v reálnych životných situáciách

         naučiť sa ako na sebe systematicky pracovať, aby sa správne používala asertivita

 

 

Popis kurzu:

 

         čo je asertivita

         základné asertívne práva

         druhy asertivity a asertívne prístupy

         komunikačné zlozvyky

         zásady asertivity

         rozdiely medzi agresívnym, asertívnym, pasívnym a manipulatívnym typom

         predstavenie asertívnych techník

         ukážky na konkrétnych príkladoch a modelových situáciách

 

 

Doba trvania: 1 deň

Cena: 35 €

Leave comment