Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Duša je zrkadlom ľudského organizmu


Prepis a preklad audio-video záznamu relácie TV DUNA o tvorcoch Elixíru Mokša:

Moderátori: „Často počujeme, že oči sú zrkadlom duše a keď pokračujeme v tomto myšlienkovom pochode, tak môžeme povedať, že duša je obrazom stavu ľudského organizmu. A keď niekto vie dobre analyzovať duševný stav človeka, tak vie zistiť aj to, čo a prečo nefunguje v ľudskom tele. Poznáme takého človeka, ktorý sa vyzná nielen v homeopatii, ale je doborníkom aj klasickej medicíny. A keď sa tieto 2 prvky zmiešajú, tak liečenie môže hraničiť až so zázrakom.
Vítame medzi nami Dr. Istvána Márkusa, klinického onkológa, gynekológa a homeopatku Ilonu Bencze. V našom programe sa z času na čas stretávame s homeopatickou terapiou, v ktorej hrajú dôležitú úlohu vysoké vibračné frekvencie. Prečo sú vibrácie také dôležité? Naozaj je to tak, že čím sú tieto vibrácie vyššie, tým je človek zdravší, pozitívnejší? Ako pôsobia tieto frekvencie na zdravie človeka?“

 

Dr.: „Áno, je to pravda: človeka určuje jeho vnútorný vibračný stav, ak máme nízke vnútorné vibrácie, môžeme mať problémy na úrovni tela, aj duše. Ešte donedávna bolo zvyšovanie vibračnej úrovne používanej ako liečivá procedúra veľmi podceňované. 250 ročná história homeopatie nám ukázala, že zvyšovanie vnútornej frekvenčnej úrovne môže človeku napomôcť pri vyliečení, pri zlepšení zdravotného stavu človeka. S ohľadom na homeopatické postupy liečitelia sa čím viac obracaju k prírodným prostriedkom – používajú 4300 až 4500 prírodných látok, ktoré priniesli liečiteľom veľa poznania. Okrem iného aj pochopenie toho, že liečivé rastliny pôsobia na človeka blahodárne nielen svojimi liečivými účinkami, ale aj svojimi vnútornými informačnými vibráciami.“

Moderátori: „Ale vlastne akého druhu sú tieto informacie uložené v rastlinách? Respektíve v mineráloch? Prečo by mali byť tieto informácie vhodné a dobré pre môj organizmus?“

Dr.: „Na toto sa napája komplexná informačná terapia, ktorá pomáha ľuďom riešiť ich konfliktné a emocionálne drámy, ktoré sa viažu na pradávne základné archetypálne situácie, ktorých riešenie napomáha znovunastoleniu vnútornej harmónie a rovnováhy. Všetky životné situácie môžu byť liečené samostatne. My sme sa snažili používať tieto pomocné liečivé informácie, ktoré sú uložené v kvetoch, rastlinách. A na týchto základoch sme vyrobili prípravok skladajúci sa z 84 komponentov, ktorý sme nazvali Elixír Mokša. Tento prípravok je výsledkom 10 ročnej spolupráce, ktorú sme vyvinuli s manželkou na základe homeopatických princípov. Samozrejme, je to doplnok ku klasickým terapiám, ktorý však urýchľuje vyliečenie pomocou 84 kvetinových komponentov z informačného balíka a dochádza k zlepšeniu fyzického, aj psychického zdravotného stavu. Na materiálnej úrovni je účinnou látkou vitamín C, ale k tomu je pridaných 84 vysoko riedených a miešaných dynamizovaných kvetinových esencií, ktoré v sebe nosia starodávne informácie, tých 64 najdôležitejších základných archetypálnych životných situácií, ktoré sú tiež opísané v ćinskej knihe premien – I Ťing. “

Moderátori: „Milá Ilona, tých 64 mi pripomína šachovnicu?! Môžete nám povedať niečo viac o týchto situáciách? Samozrejme, nedajú sa prejsť všetky, boli by sme zvedaví na vaše doterajšie skúsenosti.“

Homeopatka: „Zmienila by som sa o niektorých. Napríklad, pre mužov je dôležitá schopnosť tvorenia. Ďalším veľmi dôležitým archetypálnym živtným znakom, situáciou je prijatie. Keď žena nevie zažiť, používať túto situáciu, môže u nej dlhodobo vzniknúť  viacero problémov.“

Moderátori: „Milá Ilona, už ste sa zmienili o dvoch životných situáciach. Mohli by sme teraz prejst ku konkrétnym prípadom? Napríklad aké konkrétne problémy spôsobuje nevedomosť o tvorení?“

Homeopatka: „Napríklad takíto muži sa stretávajú často s kardiovaskulárnymi chorobami alebo infarktami. Tak isto môže byť problém aj pri nadmernom prežívaní tvorenia. Vtedy dochádza k hlboko stresujúcim situáciam, ktoré tak isto negatívne pôsobia na muža. Ak napríklad začíname liečiť muža s infarktom cez vibrácie, cez túto vodu vnášame informácie o tvorení do tela muža, na základe princípu ‘podobné lieči podobné’ dochádza k harmonizácii tohto problému a muž začína byť schopný v správnej miere používať túto schopnosť a preto už daný klient nemusí začať prežívať tie chorobné stavy, ktoré súvisia s týmto princípom.“

Moderátori: „Možno sa teraz opýtam veľmi laicky: V každom prípade je schopný organizmus každého človeka správne čítať z týchto informácií?“

Dr.: „Áno, v každom prípade dokáže čítať každý organizmus tieto informácie. Použili sme len také zložky, ktoré už boli pred nami odskúšané počas viacerých storočí homeopatmi, aj slepou štúdiou. Slepá štúdia je spôsob, kedy homeopat alebo lekár podá pacientovi placebo a homeopatický prípravok a od toho je to slepé, že ani podávajúci nevie, ktorý z nich je placebo a ktorý skutocný prípravok. Čiže náš prípravok pozostáva z takých liečivých zložiek, ktoré prešli týmto testom a súčasne sú takým spôsobom potenciované a dynamizované, že sa kvôli tomu považuje za úplne jemný prostriedok, bez akéhokoľvek vedľajšieho účinku. Tí, ktorí ho používajú, keď ich organizmus potrebuje danú zložku, tak tú informáciu, program jednoducho prijme a čo nepotrebuje, tak to organizmus jednoducho vylúči.“

Moderátori: „Na druhej strane hlavným účinkom je liečenie. V súvislosti s vašou profesiou sa stretávate s mnohými pacientami. Aké máte skúsenosti s doterajšími prípadmi?“

Dr.: „V každom prípade sme tento pomocný homeopatický prípravok podávali ako doplnok ku klasickej terapii. Tento prípravok veľmi viditeľným spôsobom urýchlil proces vyliečenia našich pacientov, na úrovni, ktorú mi označujeme ako signifikantnú, až o 50% sa zvýšilo vyliečenie. Túto doplnkovú terapiu sme použili aj u pacientov, ktorí boli vo veľmi žalostnom stave, napríklad žena okolo tridsiatky, ktorá behom 1 roka prekonala 2x rakovinu. V takýchto prípadoch je veľkým úspechom zastavenie procesu choroby  pomocou klasickej terapie a tejto doplnkovej terapie. Vo viacerých prípadoch sa nám to podarilo zopakovať. Prekrásne a zázračné bolo v týchto prípadoch to, že sa zlepšili nielen fyzické prejavy a choroby pacienta, ale aj došlo k zmene duševného stavu, čo ukazuje na obrovskú dôležitosť používania informačnej terapie. Súčasne je aj proces liečenia úplne iný. Pacient cíti najprv zmenu v hĺbke svojej osobnosti, ním prechádzajúca životná energia začína prúdiť bez prekážok a turbulencií. Pomáha mu jeho vlastná liečivá sila.“

Moderátori: „Čiže je tam dôležitý aj postoj – chcem sa vyliečiť – a hlboké odhodlanie?“

Dr.:  „Áno, to je veľmi dôležité a výsledkom je, že sa človek aj vylieči. Žije skutočný ľudský život, v tele, aj v duchu – život hodný človeka. Najzaujímavjšie bolo pre nás, ako u našich utýraných, zúfalých, ustráchaných pacientov došlo k uvoľneniu, k stavu duševnej slobody.“

Moderátori: „A tento stav duševnej slobody ukazuje niekde ďalej, mimo človeka?“

Dr.: „Ukazuje na komunitu. Našim cieľom je to, aby sa t dostalo k čo najviac ľuďom. Žijeme v takom svete, kde by bol veľmi dôležitý humánny život hodný človeka, nielen prinavrátenie fyzického zdravia, ale aj opätovné získanie úplnosti a jednoty ľudského a duševného života človeka. V Maďarsku by sme chceli osloviť 100.000 ľudí, čo je asi 1% celkovej populácie a celosvetovo to je 70 miliónov ľudí.“

Moderátori: „Ďakujeme, že ste tu mohli byť.“

Dr.: „Ďakujeme za pozvanie.“

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=S8Vpj44YCCA&feature=player_embedded

Leave comment