Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

„Som pod stresom každý deň. Čo mám robiť???“

Stres sa nezmocní človeka zo dňa na deň. Postupne nás obaľuje. Väčšinou sa celý  proces začína v detstve. Keď je už niekto ako dieťa pod neustálym stresom – napr. očakávania rodičov, učiteľov, časté domáce hádky, nepokoje… atď. – je viac než pravdepodobné, že sa stres ako základný faktor zapíše do podvedomia človeka a v dospelosti je nutné spustiť tzv. ozdravovací proces, aby sa to odstránilo, inak spôsobuje nespavosť, napätie pri prednášaní, napätie v komunikácií s cudzími ľuďmi a pod. Ozdravovací proces sa spustí aj tým, keď si to vôbec uvedomíme a začneme vedome sledovať udalosti a všetko, čo nás vyvedie z rovnováhy.

Robili sa výskumy, či ženy alebo muži vnímajú viac stresový faktor. Prišli na to, že ženy oveľa viac vnímajú tie neviditeľné vplyvy, ktoré sa objavujú v komunikácii a to najmä v pocitoch, než muži. Stáva sa to aj preto, lebo kým ženy intenzívnejšie vnímajú detaily a prvky nejakej situácie, tak muži vnímajú celok a dokážu na situáciu pozerať z nadhľadu. To samozrejme neznamená, že by muži neboli pod stresom, ale len to, že ženy sa rýchlejšie dostanú pod vplyv stresového faktoru. Napríklad keď prednáša žena, vníma každý detail. Sleduje, kto na ňu pozerá, kto ju počúva a ako ju počúva, kým muž v takej istej pozícii vníma poslucháčov komplexne, nie jednotlivo. Preto, ak sa napríklad jedna osoba postaví k prednáške odmietavo, muž si z toho nič nerobí a veľmi ani nevníma, no žena naopak, hneď to registruje. A práve taký krátky moment stačí niekedy na to, aby sa žena zablokovala, čo spôsobuje aj zníženie sebavedomia. Čo teda urobiť, aby sme zvládali takéto situácie? Je veľmi dôležité na začiatok si položiť niekoľko otázok a ujasniť si tak situáciu:

1.    Čo nemám pod kontrolou v tejto situácii? (poznamenajte všetko, čo Vás napadne..ale aj postoje ľudí vo Vašom okolí)
2.    Čo sa momentálne snažím kontrolovať? (zapíšte si tu všetko, čo sa snažíte mať pod kontrolou..napr. svoje myšlienky, svoje emócie,..svoj strach atď)
3.    Čo by som mohla kontrolovať, ale momentálne to nerobím? (napr. svoj postoj, svoj hnev, svoju nečinnosť atď)

Keď už viete čo je východiskom problému, treba to riešiť. V prvom rade je dôležité to, aby sme dokázali v sebe vytvoriť rovnováhu, ktorú dokážeme neustále mať pod kontrolou. Na to sú vhodné jednoduché dýchacie cvičenia, alebo robiť 3-4 hlboké nádychy a výdychy.  Keď sa zhlboka nadýchnete, tak potom pri výdychu sa zharmonizuje telo, uvoľní sa stiahnutý žalúdok, zharmonizuje sa búšenie srdca a pod. Takto postupne dokážete vytvoriť vnútornú stabilitu, ktorá skrášli Váš život. Pripravujeme pre Vás 21 dňový online-kurz na zvládanie stresu, kde dostanete presný návod a celý postup. Dovtedy prajeme krásne bezstresové dni. 🙂

(c) 2014 Autor: Eva Fábiánová Všetky práva vyhradené!

Leave comment