Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Rozvoj komunikačných zručností

Obsah tréningu :

·        podrobnejší pohľad na fenomén komunikácie ako takej, na formy či spôsoby, ktoré nám ponúka, na ciele, ktoré nám môže napomôcť dosiahnuť

·        spoločne sa pokúsime naučiť sa umeniu počúvať sa navzájom

·        vysvetlíme si podstatu a význam parafrázovania v komunikácii

·        pomenujeme si prekážky,  brániace nám v úspešnom vedení rôznych druhov rozhovorov, akými sú aj zlozvyky či emócie

·        nazrieme do tajov neverbálnej komunikácie, aby sme pochopili jej obrovský význam pri vedení rozhovorov

·        komunikácia medzi ľuďmi je obojsmerná cesta, preto vám ponúkneme rady, ako dať v rozhovoroch tým druhým to, čo naozaj chcú

·        napomôžeme vám objaviť vo vás samých váš osobitý komunikačný štýl

·        situačné hry a modelové situácie ako súčasť tréningu

 

 

 

Ciele tréningu:

Účastníci tréningu,  po jeho úspešnom absolvovaní, nadobudnú vyššiu mieru sebavedomia a sebadôvery pri komunikácii  s partnermi v osobnom či pracovnom styku.

 

Trvanie tréningu :    1 deň / 8 hodín

 

Cena tréningu :        35 eur

Leave comment