Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Príčina a riešenie depresií

Čoraz viac klientov mám s ťažkými depresiami, čo je dostatočný dôvod na to, aby sme sa trošku venovali tejto problematike. Najčastejšie otázky, s ktorými sa stretávame, sú: prečo je to tak, a čo s tým vieme urobiť. Je to tak preto, lebo žijeme v úplne inej dobe, než sme žili niekedy. Zmenil sa energetický systém človeka, ako aj energetický systém Zeme. Nezmenili sme sa však my – „ľudia“. A práve v tom je problém. Náš energetický systém je na takej istej vibračnej úrovni, ako to bolo niekedy – alebo na ešte hrubšej úrovni. Zmeniť to dokážeme, až keď začneme rešpektovať zákony prírody, ako aj duchovné zákony. Predovšetkým prestaňme ubližovať iným a začnime šíriť lásku. Ako náhle zmeníme svoj postoj, svoj myšlienkový svet, zmení sa aj svet okolo nás. 🙂

Je to jednoduchý duchovný zákon. Každý človek hľadá svoje šťastie a práve to je potrebné nájsť. Nehľadajme však mimo seba, ale hľadajme v sebe. To, či sme šťastní, nezáleží od inej osoby, alebo od nejakej situácie, ale záleží to od nášho vnútorného presvedčenia. Ak máme v živote problémy, ak sa stretávame s odporom, majme na vedomí, že to nás len posilní. Napríklad, ak chceme ohnúť tyč, potrebujeme mať odpor aj z druhej strany, inak to nepôjde. Každá jedna situácia nás formuje a my rastieme. Jeden psychológ liečil depresie tým, že pacienti mali počítať komíny na streche. Viete prečo? Lebo keď dvíhate svoje oči ku svetlu, už nemôže byť tak zle, lebo už okrem tmy vidíte aj svetlo. Robme malé kroky, lebo tie nás privedú k veľkým výsledkom.    
Pri depresiách je dôležité aj to, aby sme si uvedomili príčinu tohto stavu a snažme sa ho čím skôr eliminovať. Obklopme sa ľuďmi, ktorí nás nebudú ľutovať (lebo verte mi, že to nepotrebujete), ale ktorí nám poukážu na drobné radosti života. Ktorí nás budú dvíhať už len svojím úsmevom. Snažme sa usmiať aspoň raz denne (na začiatku), aj keď možno to bude nasilu, ale uvidíte, že časom to bude prirodzené. Potom, ako si začneme uvedomovať príčinu, snažme sa hľadať aj riešenia. Keď to nepôjde, sústreďme svoju pozornosť na niečo príjemné. Uvedomme si, že sme tým, na čo sa zameriavame. Automaticky plávame s prúdom. Ak sa zameriavame na negatívne a zlé veci, bude ich čoraz viac a bude nás to ťažiť ešte s väčšou intenzitou. Ak sa však zameriavame na riešenie, automaticky sa preladíme na iné frekvencie a otvárajú sa iné dvere – keďže sa dostaneme na „iné poschodie“. Ak ešte nevidíte to riešenie, nevadí, potom zamerajte svoju pozornosť na niečo, čo vám dodá energiu a silu a nebude odoberať, tak ako negatívne udalosti. Kým nenájdete žiadne riešenie, začnite sledovať svoje dýchanie. Dôležité je, aby sme robili hlboké nádychy a výdychy. Tým, že budete sledovať svoje dýchanie, sa postupne telo ukľudní a dostane sa do rovnováhy. Tým vytvoríme priestor vlastnému organizmu a duši, aby zregenerovali telo. Začnite malými krokmi a práve tie Vás budú posúvať dopredu.
Prajem Vám veľa úspechov.

© 2013 Autor: Eva Fábiánová Všetky práva vyhradené!

 

Leave comment