Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Posolstvá z Vyšších sfér

úryvky z knihy “Posolstvá z Vyšších sfér”

     

PREDSLOV

Čo sa vlastne skrýva za názvom tejto knihy?

Posolstvá, predovšetkým naše posolstvá. Okolo vás existuje veľa iných svetov, o ktorých neviete alebo ktoré nevidíte, ale napriek tomu existujú. Tak isto existuje okolo vás aj duchovný svet, hoci ho vy nevidíte. Napriek tomu, keby ste boli bdelí, cítili by ste ho. Máte len byť bdelý, lebo sme neustále okolo vás. Každý má možnosť a šancu na nadviazanie kontaktu s nami. Verte, že sa vám snažíme pomáhať akýmkoľvek od nás dostupným spôsobom, iba to musíte dovoliť! Volajte nás a my budeme tam. Sú takí, ktorí si nás pustia bližšie k sebe a cez takýchto ľudí vám posielame naše posolstvá. Cez nich posielame naše posolstvá všetkým, ako aj tebe. Len pozorne čítaj naše posolstvá. Skús si ich precítiť, pretože tieto posolstvá sú aj nosičmi citov. Počas čítania si všímaj svoje pocity. Keď sa naladíš na toho, od koho práve čítaš posolstvá, budeš cítiť, že práve stojí tam, pri tebe. Len dovoľ, aby sa dotkol tvojej duše. Neuzatvor sa pred ním.

Táto kniha obsahuje aj meditačné, resp. relaxačné cvičenia. Keď ich budeš cvičiť naozaj zo srdca, privedú ťa bližšie k tvojej duši a postupne ťa navedú na tvoju životnú cestu. Prosíme ťa o to, aby si túto knihu skúsil nielen čítať, ale aj precítiť, prežívať, vžiť sa do nej a my vždy budeme s tebou. A kto sme my? Vaši strážni anjeli, učitelia, vaši duchovní vodcovia, svetelní majstri a ďalšie duchovné bytosti, ktorí sme tu preto, aby sme ti mohli pomôcť, boli s tebou, iba máš veriť v nás a volať nás. V tejto knihe vám sprostredkujeme rôzne posolstvá. Na to, aby ste videli aj cez svet ilúzií, je dôležité, aby ste mali jasno v niektorých veciach. Aby ste objavili realitu.

Nech ti táto kniha slúži ako prostriedok tvojho vývoja. Nech je ti svetlom na ceste, malou iskrou v temnote, ktorá ťa neustále vedie.

Na nás sa môžeš vždy spoľahnúť!


 Zhrnutie z knihy Posolstvá z Vyšších sfér

Život plný stresu a každodenného zhonu je zábranou pre nastolenie a prejavenie lásky a šťastia. Preto je veľmi dôležité dosiahnuť stav pokoja a vhodných podmienok pre prežívanie lásky a mieru. Na to slúžia rôzne meditačné, relaxačné a energetické cvičenia opísané v tejto knihe. Pomocou pravidelného prevádzania týchto cvičení sa človek dostáva do relaxovaného stavu hladiny alfa, v ktorom sa efektívnejšie dokáže naladiť na svoje vnútro.

Pred každým rozhodnutím, resp. vážnym odhodlaním v každodennom živote je dôležité, aby sme sa rôznymi spôsobmi takto zahĺbili do svojho vnútra. Aby sme vypli myseľ a počúvali len svoje vnútorné pocity! Dôležité je, aby sme žili vedome! Vychutnávajme každý okamih života, každú minútu prežívajme vedome, ako keby to bola posledná minúta nášho života! Len takto vieme žiť plný život!

Táto kniha nás cez posolstvá učí presne toto. Učí nás, aby sme pozorovali svoje okolie, aby sme sa vôbec naučili byť pozorný! Kniha nás pripraví na to, ako dospieť, ako sa stať dospelým. Aby sme dospeli k vlastnému duchu vo vnútri nás! Aby sme boli schopní priniesť rozhodnutia. Také rozhodnutia, po ktorých sa cítime dobre.

Dôležité je, aby sme v živote našli niečo, čo nami hýbe, posúva nás dopredu. Ako impulz, ktorý dáva silu, poháňa, ktorý nenechá, aby sme sa zastavili, od ktorého budeme neustále kreatívny! Plodný! Táto kniha nás učí tomuto a ešte veľa iným veciam.

Chceli sme napísať takú knihu, ktorá sa stane súčasťou nášho života. Ktorú vždy a všade berieme so sebou, pretože cítime, že vždy a všade môžeme z nej čerpať silu a vždy nám dobre poradí! Dúfame, že sa nám to podarilo!


ďalšie úryvky z knihy

Sadol si si… Toto je tvoj prvý krok na ceste, ktorú teraz urobíš s nami, tvojimi duchovnými pomocníkmi. Ešte si môžeš vybrať, či vykročíš spolu s nami na tejto ceste alebo necháš to tak a spíš ďalej. To je na tvojom rozhodnutí…
Avšak, keď si si vybral predsa len nás, dobre si urobil, lebo si počúvol svoje pocity. Možno to bola len zvedavosť, ale veď aj to je pocit. Ale mohla to byť aj zvedavosť tvojej mysle. Podstatná je tvoja pozornosť. Pozoruj svoje pocity. Nielen pri čítaní tejto knihy, ale aj v každodennom živote. Viacerí zredukujú veci a toto škaredo nazývajú ezoterika. Ale mal by si vedieť, že toto je samotný život. Život, ktorý žiješ hlavou a ktorý častokrát považuješ za úbohý, škaredý a zlý. Ale bolo by stačilo, keby si spozoroval, prečo sa deje s tebou to, čo sa deje. Prečo ťa obklopuje chaos, – možno preto, lebo aj v tebe je to isté? – zamysli sa nad tým! Zmena raz dosiahne každého. Nezávisle od ezoteriky.
Ak chceš žiť tak, aby bol tvoj život zmysluplný, aby si na konci svojho pozemského bytia mohol povedať a cítiť, že si ŽIL, tak preciťuj a bdi!


Svojou obrovskou žiarou a múdrosťou nás oslnili anjeli múdrosti. Do ich múdrosti teraz môžete načrieť aj vy…
Anjeli múdrosti: Mirtil (modrý), Amiral (ružový), Almira (svetlozelený).
Dôležitosť fyzického tela už určite každý pozná. Do fyzického tela vchádza duša, aby začala svoj vývoj na Zemi. Duša sa učí už od narodenia. Fyzické telo je ako ochranný pancier pre dušu, pomáha, aby hrubé frekvencie zeme nespôsobili ujmu duši. Ale je veľmi dôležité, aby sme sa tiež starali o fyzické telo. Musíte si všímať svoju stravu, neustále si zvyšujte vibrácie svojho tela. Postupne ho zjednoťte s vibráciami svojej duše. Starajte sa o fyzické telo, ako keby to bol váš sviatočný odev.
Vo fyzickom tele býva duša a keď pôjdeme hlbšie, tak aj duch.
A ktorý čo skrýva?


Na Zemi sú všade výpadky prúdu. Niekde v menšej, inde vo väčšej miere. Niekde sú také malé, že si to ľudia ani nevšimnú.
A čo to vlastne je? Čo sa to vlastne deje?
Duchovný svet neprestajne pracuje na tom, aby pripravili Zem na zmeny, ktoré sa udejú v roku 2012, kedy sa dostaneme do energetického poľa planéty Nemesis, ktorá preletí okolo nás. Toto môže postihnúť Zem vo forme obrovskej katastrofy (zničenie lesov, masy ľudí prídu o život, zničenie usadlostí, vyhynutie zvierat,…), alebo to môže nastať ľahšou formou. Všetko závisí od energetického frekvenčného poľa Zeme. Keďže obyvatelia Zeme majú ku všetkému negatívny postoj, duchovný svet je nútený meniť energetické pole Zeme.
Priestor okolo Zeme neustále napĺňajú energiou a zvyšujú frekvenčné pole Zeme. Toto je dôležité aj preto, lebo energetická úroveň planéty Nemesis je vyššia ako energetická úroveň planéty Zeme. Keď sa frekvenčná úroveň Zeme priblíži k frekvenčnej úrovni planéty Nemesis, už nemusí nastať taká katastrofa, prejdú vedľa seba bez väčšej vzájomnej interakcie. V opačnom prípade by Zem bola spálená. Keďže energetické (elektrické) pole jednotlivých štátov/miest je veľmi silné a rôznorodé, preto treba vyradiť z prevádzky elektrickú sieť na dobu, kým nedôjde k výmene energetického poľa, inak by došlo k vzájomnej interakcii oboch energií, a to by bolo veľmi nebezpečné. Ale výmena energetické poľa bez vypojenia pozemskej elektrickej siete by nebola možná ani kvôli jej sile (keďže by postupne pohltilo všetku energiu).


Cítim, že tieto posolstvá pôsobia veľmi hlboko. Nechaj, nech pôsobia! Nechaj, nech Ježišove slová vyzdvihnú tvoje skutočné ja. Už viac nepotláčaj (neutláčaj) svoj vnútorný hlas.

Podobne, ako tvoria stvorenie a vesmír jednu veľkú jednotu, tak isto tvoria jednotu aj v ňom nachádzajúce sa malé skupiny. Medzi vaše hlavné ciele patrí nájdenie členov svojej skupiny a spolu s nimi splniť svoju úlohu. Nezabudnite, že váš Otec je vždy s vami. Preto vám poslal vašich pomocníkov (vašich učiteľov, duchovných vodcov, anjelov), aby ste s nimi nadviazali kontakt a pomohli vám pri dosiahnutí vášho cieľa. Preto sú na tejto Zemi vytvorené tieto skupiny, aby vytvárali súlad a spoločnými silami zachránili váš hmotný svet a stvorenie, resp. vlastnú dušu.
Dôležité je aj to, aby ste svoju energetickú úroveň dvíhali čoraz vyššie a vyššie, kým sa nedokážete spojiť aj s inými dušami a tak posielať energiu na jednotlivé miesta, body Zeme – tým môžete zachrániť Zem od zničenia. Stav vašej Zeme sa rapídne zhoršuje, dostáva sa čoraz ďalej od toho energetického poľa, ktoré ho doteraz chránilo. Mali by ste vytvoriť skupiny (ktoré sú na Zemi pre konkrétny cieľ), čiže mali by ste nájsť tie skupiny, ktoré sú poslané na Zem pre jej záchranu. Spolu s nimi a v súčinnosti s ďalšími dušami môžete pozdvihnúť vibračnú úroveň Zeme, aspoň na určitú hodnotu a tým sa Zem automaticky vráti späť na svoju pôvodnú dráhu a bude opäť vo vnútri ochranného energetického poľa. Toto by ste každopádne mali urobiť ešte pred rokom 2012, kým sa Zem nedostane do energetického poľa druhej planéty. Pokiaľ sa to nestane, na Zemi prebehne oveľa väčšie spustošenie, ako keby sa to stalo. Čiže sa nemôžete zaoberať len vlastnou vibračnou úrovňou, ale aj vibračnou úrovňou vašej Zeme. Toto nemôžeme dostatočne zdôrazňovať, ale váš stroj času sa krúti čím ďalej, tým viac, čím ste neustále pod narastajúcim tlakom. Nezmestíte sa do svojej každodennej činnosti, na nič nemáte čas. To je preto, lebo vaša vibračná úroveň je oveľa nižšia, ako otáčky stroja času. Aj preto je dôležité pozdvihnutie vibračnej úrovne, ale aj z viacerých iných dôvodov, o čom by sa dalo ešte hodiny rozprávať. Predovšetkým musíte dávať pozor na to, aby vás neustále naplňovala energia lásky a len to vyžarujte smerom k iným. Vyjadrovanie a cítenie úprimnej lásky, ktorá napĺňa celú vašu bytosť, vám tiež môže pomôcť pri zvyšovaní vašej vibrácie. Veď keď z niekoho chýba láska, chýba všetko. Ďakujem, že ste to zapísali a odovzdáte ďalej!


Ríša anjelov

Mnohí si myslia, že anjeli existujú len v rozprávkach. Len si ich ľudia vymysleli, aby tak upokojili deti. A čo si myslíte, prečo sa deti upokoja už len keď sa spomenie slovo „anjel”? Pretože veľmi veľa detí si ešte spomína na nich alebo ich dokonca ešte vidí. Pri narodení každá duša dostáva jedného strážneho anjela, ktorý je pri nej počas jej celého pozemského života a odprevádza ju naspäť na jej miesto a v nasledujúcom živote, v ktorom bude duša opäť na Zemi, bude opäť ten istý anjel jej strážnym anjelom. Znova a znova cez životy stojí tam pri duši. Dáva na ňu pozor. Sprevádza ju každú minútu. Len veľmi zriedkavo nie je pri nej, v takomto prípade je však duša vo veľmi bezpečnom stave a napriek tomu, že nie je práve vedľa nej, pozoruje ju každú minútu, hocikedy ho duša potrebuje. Títo anjeli trávia na Zemi veľa času a len veľmi málo v ich domove, v „Ríši anjelov“!
Ríša anjelov je zvláštne, zázračné miesto v Stvorení. Ich ríša sa skôr dá prirovnať k ríši rozprávok. Žije tu veľa anjelov, s veľmi veľa dôležitými úlohami. Úlohou anjelov v Stvorení je napr. zúčastniť sa rôznych udalostí, zasvätení, spomedzi nich sú aj poslovia. Každá jedna vec, udalosť, ktorá existuje aj na Zemi, má príslušného anjela, ktorý sa tým zaoberá. On je poslom, nosičom správ danej udalosti. Ak napr. túžime po múdrosti, je aj anjel múdrosti, ktorý sprostredkuje túto našu túžbu pred Radu, prípadne pred Nebeského Otca.
Existuje veľa takýchto anjelov, ktorí napr. môžu stáť pri nás dovtedy, kým sa naučíme používať ich hodnotu. Pomáhajú, ukážu nám cestu. Anjel liečenia je napr. Samuel. Jeho môžeme volať, keď sme chorí a môžeme ho poprosiť, aby nás liečil, pokiaľ je to možné. Jeho farba je zelená. Môžeme mu zapáliť zelenú sviečku, ale môže byť aj biela. Každý anjel má vlastnú farbu. Keď im chceme urobiť radosť, môžeme im zapáliť sviečku takej farby, aká je ich farba. Samozrejme to nie je podmienkou. Už aj tomu sa veľmi potešia, keď im poďakujeme za pomoc alebo len jednoducho skúsime s nimi nadviazať kontakt. Skúsime ich počuť, všímať si ich.
Každý anjel má dôležitú rolu v Stvorení a vo vývoji duší, ale aj vo vývoji planét. Aj štyria archanjeli (hlavní anjeli) majú dôležitú úlohu, sú to Gabriel, Michael, Uriel, Rafael. Oni tiež majú vlastnú úlohu ešte popri tom, že riadia aj ostatných anjelov. Majú obrovskú silu. Napr. Uriel (má bielu farbu) pomáha pri videní. Aby sme veci okolo nás videli čistejšie. Rafael má obrovskú energiu (fialová farba), pomáha nám hýbať energiami okolo nás, pracovať s energiami. Michael a Gabriel odzrkadľujú mäkkosť, jemnosť. Tam sú ešte anjeli štyroch živlov, anjel zeme, ohňa, vody a vzduchu. Ich tiež môžeme volať, aby nás naplnili silou zeme, ohňa, vody a vzduchu. Existuje ešte veľa anjelov, o ktorých by sa dalo veľa napísať, keby sa to zmestilo do tejto knihy. O nich by bolo aj napísanie ďalšej knihy málo.
Len ich volajte, veď oni sa radujú tomu, keď môžu pomôcť. A keď sa radujú, vtedy aj spievajú. Už si počul spev anjelov? Len buď pozorný! Keď budeš všímavý, bdelý, pozorný a naozaj ich chceš počuť, raz ti určite zaspievajú!
Posolstvo anjela mieru:
Ak naozaj chcete vedieť, čo je to, čím môžete urobiť veľký skok vo svojom duchovnom vývoji, len vyhľadajte pokoj. Volajte ma a ja budem tam, s vami. Pomôžem vám dosiahnuť vnútorný pokoj a mier, prostredníctvom ktorých bude pokoj a mier aj vo vašom okolí.


(ukážka odkazu zo seansy, prijatého pre konkrétnu osobu na konkrétny problém:)
Pre J., ktorý je veľmi tichý, uzavretý, anjeli odkázali nasledovné …

Veľmi ťažko sa otvára navonok, čo je kvôli tomu, že sám seba uzaviera. Jeho úlohou by bolo, aby prekročil hranice svojho súčasného ja, svojej mysle. Nemal by dovoliť, aby ho vlastná myseľ uzavrela do väzenia. Toto sa však môže diať len preto, lebo aj on samotný sa niekde tiež bojí slobody. Nevie čo má s ňou robiť. Preto sa radšej utieka do samoty. Nech sa pokúsi zahĺbiť do seba a oslobodiť sám seba.
Nech nájde zmysel svojho života.
Budhizmus ako smer by bol preňho veľmi dobrý, avšak musí dávať pozor na to, aby aj to použil len ako dočasnú pomôcku pre svoj pokrok. Nemal by dovoliť, aby ho to strhlo so sebou. Nemal by nechať, aby ho jeho minulý život odviedol zo správnej cesty. Má sa pokúsiť robiť také cvičenia (napr. tai-chi), ktoré vyslobodia jeho zablokované energie. Môže robiť hocičo, k čomu ho ťahá. Už by nemal byť ďalej lenivý, nemá sa už obracať do seba, nemal by uzavierať sám seba. Má nechať, aby sa jeho vnútorné ja prejavilo! Má pracovať na sebe. Nech sa pozrie zoči voči svojmu strachu a nech nenechá, aby ho strhli dole!
Nech pozoruje sám seba! Nech robí hocičo, len nech robí aspoň niečo! Len tak môže nazbierať skúsenosti. Má prežívať svoj život. Má kráčať po ceste na to, aby pokročil!


 Naspäť

 

Leave comment