Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Kurz “Ako byť asertívny”

 Cieľom kurzu je:   –         lepšie formulovať a presadiť svoje oprávnené požiadavky a priania –         byť schopný vyjadriť svoje stanovisko a nebáť sa oponovať –         vedieť vyjadriť kritiku aj pochvalu –         vedieť uplatňovať

Continue Reading

Začínam podnikať

Motivačné programy pre začínajúcich podnikateľov/ky Ste nezamestnaná, na materskej dovolenke, alebo zamestnaná a viete, že takto to ďalej už nepojde? Cítite sa vyhorená a nenachádzate zmysel v práci, ktorú robíte? Niet ničoho, čo

Continue Reading

Mentoring

Mentoring je špecifický spôsob  premýšľania a komunikácie, ktorým sa dajú odstrániť alebo zmeniť vnútorné prekážky obmedzujúce náš profesionálny alebo osobný život. Je to partnerská spolupráca mentora a mentorovaného, ktorá môže

Continue Reading