Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Motivačné citáty

„Jak se pozná špatný zaměstnavatel? Když za nejlepší zaměstnance považuje ty, které nepřijal.“ Donald Trump

„Zaměstnanec, který se nechce vyvíjet, není pro mě. Pozorováním stromů jsem dospěl ke zjištění: Dokud je ovoce zelené, roste. Jakmile je zralé, hnije.“ Ray Kroc

„Organizační struktura mých firem je zásadně jako stonožka. Když dvě nohy přestanou šlapat, odseknu je a celek přesto kráčí vpřed.“ Mukeš Ambaní

„Dnes velký neporáží malého, ale konající váhavého.“ Rupert MurdochLeave comment