Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Kurzy rozvoja osobnosti

Ako byť asertívny – ako povedať NIE

 Cieľom kurzu je:

–         lepšie formulovať a presadiť svoje oprávnené požiadavky a priania

–         byť schopný vyjadriť svoje stanovisko a nebáť sa oponovať

 –         vedieť vyjadriť kritiku aj pochvalu

 –         vedieť uplatňovať asertívne techniky a prístupy v reálnych životných situáciách

 –         naučiť sa ako na sebe systematicky pracovať, aby sa správne používala asertivita

 Popis kurzu:

 –         čo je asertivita

 –         základné asertívne práva

 –         druhy asertivity a asertívne prístupy

 –         komunikačné zlozvyky

 –         zásady asertivity

 –         rozdiely medzi agresívnym, asertívnym, pasívnym a manipulatívnym typom

 –         predstavenie asertívnych techník

 –         ukážky na konkrétnych príkladoch a modelových situáciách

 Doba trvania: 1 deň

Cena: 35 €

Ako zvládať hyperaktívne dieťa

Určite ste už počuli pojmy: hyperaktívne dieťa, indigové dieťa, atď.

 Stále viac sa objavuje „No čo s tým?“.

Skoro iste všetci vnímame, že v tomto období sú deti úplne iné ako boli pred napr. dvadsiatimi rokmi. Takéto deti nazývajú hyperaktívne. Ja osobne to nemám rada, lebo tieto deti sú síce veľmi aktívne, ale súčasne sú veľmi šikovné, rozumné. Potrebujú úplne iný prístup, ako tomu bolo v minulosti. Vyžadujú, aby sme ich brali ako rovnocenných partnerov, aby sme nevymýšľali, ale aby sme im povedali pravdu a vysvetlili túto pravdu primerane ich stupňu vývoja a aby k nim dospelí a rodičia nepristupovali z pozície neomylnej autority, ale aby sme robili kompromisy aj my. Samozrejme, to neznamená, že teraz im máme dovoliť všetko. Ale majú právo vedieť, čo sa prečo deje a ukázať im hranice, v ktorých sa môžu hýbať. Nasmerovať ich, sledovať ich schopnosti, rozvíjať to ďalej, aby nemali potláčané emócie a vytvorené bloky už v detstve.


Komunikácia pomocou reči tela

Čo presne znamená komunikácia pomocou reči tela?

Iste si všetci pamätáme ešte na nemé filmy. Nemý film bol čiernobiely a bez slov. Dobro a zlo sa dalo rozpoznať iba na základe gest. Ani jedno slovo sa nehovorilo počas celého filmu a presne sme vedeli o čo ide, čo je podstatou, kedy sa máme smiať, vedeli sme, ktoré sú pozitívne postavy a ktoré naopak, sú negatívnymi. Tie postavy však komunikovali medzi sebou, ale aj s nami celým telom. A práve o to ide. Potrebujeme si uvedomiť, že človek neustále komunikuje buď verbálne, čiže slovami, alebo nonverbálne, pomocou reči tela.

Podľa antropológa ALBERTA MEHRABIANA získavame v rozhovoroch slovami len 7% informácií. Ďalších 38% získavame zo zvuku hlasu a 55% z reči tela. Samozrejme treba si uvedomiť aj to, že na komunikácii sa zúčastňujú aj ostatné zmysly, ako napríklad čuch.

Americkí vedci Friesen a Soreson skúmali ľudí piatich kultúr aj kontinentov a dospeli k prekvapivému výsledku. Skúmali to predovšetkým v Afrike, v Autrálii, u Eskimákov, u juhoamerických Indiánov, v Indii a prišli na to, že všade existujú rovnaké základné gestá a mimika ako telo vyjadruje pocity, ako hnev, smútok, radosť, záujem, prekvapenie, strach, zúrivosť, hnus, opovrhnutie a hanba. Dalo by sa aj povedať, že predstavuje medzinárodnú reč. Samozrejme okrem toho, že sú trvalé gestá a mimika, ktorú dokážeme odsledovať, sú aj také, ktoré sa naučíme počas svojho života.

Veľmi dôležité je, aby sme sa naučili vnímať komunikačného partnera pri komunikácii. Jeho pohyby, mimiku, gestikuláciu. Keď ho sledujeme pozorne , dokážeme odhaliť, kedy je z nás unavený, alebo opačne, či ho zaujíma to, čo mu hovoríme. Celým telom nám vyjadruje to čo si myslí a cíti. Všetko, čo by naozaj chcel, len to nevysloví.

A teraz niečo aj odhalíme

Prvé, čo vnímame pri komunikácii, je očný kontakt. Ak sa komunikačný partner stráni očnému kontakt a pozerá okolo seba do priestoru, znamená to, že sa bojí, má trému. Nemá pocit bezpečia, najradšej by utiekol. Očný kontakt je veľmi dôležitý pri úprimnej komunikácii, samozrejme primerane. Nemá byť ani agresívny – to by znamenalo opovrhovanie, nadradenosť, ale ani nedostatočný – ktorý vyjadruje strach.

Ako zistíme, či nám niekto klame?

U detí je to jednoznačné. Dá sa to odpozorovať aj z pohybu očí. Väčšinou ak si niekto tvorí obraz – čiže si vymýšľa – pozerá vpravo hore. Okrem toho deti, keď klamú priložia si ruku k ústam. Akoby tým chceli svoju lož zatlačiť naspäť. To isté robia aj dospelý, samozrejme už kultivovanejšie. Nie je to také očividné, ale sa to robí v jemnejšej forme. Desmond Morris, špecialista na reč tela hovoril, že lži sú šteklivé. Vyvolávajú dráždenie určitých nervových zakončení v tvári. Ak nás svrbí nos, ruka sa nedá zastaviť, siahne automaticky na tvár, aby dané miesto poškrabala. Niekedy toto gesto trochu pozmeníme a trieme si oko, akoby nám doň vletelo zrnko prachu. Interpretácia: „Viem, že je to lož, dúfam však, že to nie je vidieť.“

Sú aj ďalšie, veľmi zaujímavé vyjadrenia.

Klepkanie prstami je napríklad znak netrpezlivosti, čím signalizuje rečníkovi, aby už prestal hovoriť.

Ak má človek sklovitý pohľad, to tak isto znamená, že už veľmi nevníma to, čo mu hovoríme. Je buď unavený, alebo jednoducho potrebujeme svoju reč niečím oživiť. ….atď

Ako vidíme, reč tela nám hovorí oveľa viac, než slová. Stačí, ak sa naučíme jednotlivé znamenia a budeme otvorene pozorovať komunikačného partnera. Dostaneme tak cenné informácie, ktoré nás posúvajú ďalej. Spoznáme tak aj seba, ale aj druhého človeka.

 

Efektívna komunikácia

Obsah tréningu :

·        podrobnejší pohľad na fenomén komunikácie ako takej, na formy či spôsoby, ktoré nám ponúka, na ciele, ktoré nám môže napomôcť dosiahnuť

 ·        spoločne sa pokúsime naučiť sa umeniu počúvať sa navzájom

 ·        vysvetlíme si podstatu a význam parafrázovania v komunikácii

 ·        pomenujeme si prekážky,  brániace nám v úspešnom vedení rôznych druhov rozhovorov, akými sú aj zlozvyky či emócie

 ·        nazrieme do tajov neverbálnej komunikácie, aby sme pochopili jej obrovský význam pri vedení rozhovorov

 ·        komunikácia medzi ľuďmi je obojsmerná cesta, preto vám ponúkneme rady, ako dať v rozhovoroch tým druhým to, čo naozaj chcú

 ·        napomôžeme vám objaviť vo vás samých váš osobitý komunikačný štýl

 ·        situačné hry a modelové situácie ako súčasť tréningu

 Ciele tréningu:

Účastníci tréningu,  po jeho úspešnom absolvovaní, nadobudnú vyššiu mieru sebavedomia a sebadôvery pri komunikácii  s partnermi v osobnom či pracovnom styku.

 Trvanie tréningu :    1 deň / 8 hodín

 Cena tréningu :        35 eur

 

Rozvoj kreativity a intuície

Intuícia a kreativita

 Obsah tréningu:

·        Intuícia…ktorá z nás by o nej nepočula…. Odkiaľ však prišla? Ako ju v sebe nájsť? Má vôbec pre život význam? Ako ju vedieť odlišiť od ostatných myšlienok, predstáv, či emócií, ktoré nami lomcujú? Pokúsme sa stíšiť a spoločne sa vydajme na cestu jej znovuobjavenia  v nás…

 ·        ponúkame vám poznanie procesu intuície, možnosti intuitívneho pohľadu na život i jej význam na ceste za vašimi cieľmi

 ·        započúvajte sa do reči vášho tela, vnímajte jemné signály okolo vás

 ·        vysvetlíme vám, ako  môžete využívať  svoju intuíciu v každodennom živote

 ·        na jednoduchých cvičeniach vám ukážeme, ako pokračovať v rozvoji vašej intuície

Ciele tréningu:

Účastníci tréningu po jeho úspešnom absolvovaní získajú všetky bonusy, ktoré im v ich životoch prinesie znovuobjavenie a praktické využívanie intuície, najmocnejšej ženskej zbrane.

Trvanie tréningu :    1 deň / 8 hodín

Cena tréningu :        35 eur

Začínam podnikať

Motivačné programy pre začínajúcich podnikateľov/ky.

Ste nezamestnaná, na materskej dovolenke, alebo zamestnaná a viete, že takto to ďalej už nepojde? Cítite sa vyhorená a nenachádzate zmysel v práci, ktorú robíte? Niet ničoho, čo by Vás dokázalo motivovať? Niet  nikoho, kto by Vám poradil?

Prídte medz nás, ktoré sme možno prežili na vlastnej koži  niečo z toho, čo trápi Vás ….a našli sme riešenie a nový zmysel života. A naučili sme sa ako na to, na ktoré dvere musíme vedieť  zaklopat, aby sme získali všetko, čo potrebujeme.

A rozhodli sme sa o naše skúsenosti s Vami podeliť, previest Vás cestou k Vášmu úspechu tak, ako sme ju našli aj my.

Obsah tréningu:

·        spoločne sa zamyslíme na tým, prečo by ste vlastne mala začať podnikať

 ·        pozastavíme sa nad výhodami i nevýhodami vlastného podniku

 ·        navzájom si ponúkneme tie najrozličnejšie podnikateľské nápady

 ·        vysvetlíme vám, prečo je v podnikaní veľmi dôležité  podrobné plánovanie

 ·        naučíme vás, ako si samé poradíte s Podnikateľským plánom, čo všetko musí obsahovať a prezradíme vám tiež, načo vám dobrý podnikateľský plán môže poslúžiť a čo vďaka nemu môžete získať

 ·        povieme si o právnych formách podnikania, pre ktoré sa rozhodnete

 ·        našepkáme vám, na ktoré dvere by ste mali zaklopať, aby ste získali všetky informácie, ktoré potrebuje pre začiatok podnikania

 ·        spolu sa skúsime zamyslieť nad tým, aký význam môže mať vo vašom  živote úspešnej podnikateľky vhodne zvolený spôsob komunikácie

 ·        myslíte, že je dobré mať pri podnikaní  svoje emócie  pod kontrolou?

 ·        hovorí vám niečo etika podnikateľa?

 ·        situačné hry a modelové situácie ako súčasť programu

Ciele tréningu:

Účastníci tréningu po jeho úspešnom absolvovaní  získajú komplexný pohľad na podnikanie a veríme, že aj veľa chuti a entuziazmu pre jeho začatie.

Trvanie tréningu  :   1 deň / 8 hodín

Cena tréningu:          35 eur

Relaxačný tréning

Čo je to relaxácia?

Relaxácia je stav, kedy sa v tele uvoľňuje svalové a psychické napätie. Relaxácia nemusí znamenať len ležanie u televízie celý deň, ale môže to byť tiež napr. pobyt v prírode, kedy naše telo čerpá nové sily, alebo práca na záhradke, atď. Pri relaxácii robí človek zvyčajne činnosť, ktorá ho baví, alebo je mu príjemná. Zbavuje sa tak stresu a únavy. Stav relaxácie potom spätne pôsobí aj na psychiku človeka.

K najčastejším relaxačným technikám patrí autogénny tréning, dychové cvičenia a iné. Relaxácia je základom alebo nutným doplnkom terapie mnohých psychických chorôb a porúch – od neuróz až po psychotické ochorenia a závislosti. Na jednoduché uvoľňovanie je možné naviazať rôznymi imaginatívnymi cvičeniami, čo má zmysel v rozvoji a raste osobnosti.

Dychové cvičenia

Najjednoduchším variantom pre navodenie stavu relaxácie sú dychové cvičenia. Stabilizujúce dychové cvičenia sú vhodné pre osoby v strese. Kľudným dýchaním je možné ovplyvniť správanie vnútorných orgánov (napr. spomaliť tep srdca) aj aktuálne pocity.

Môžete si vyskúšať rozdiel medzi dvomi typmi dýchania – do hrudníka, kedy sa pri nádychu rozširuje horná a stredná časť hrudného koša, a dýchanie do brucha, kedy sa uplatňuje spodná časť hrudníka a brucho. Pri relaxácii sa odporúča brušné dýchanie.

Relaxačný efekt spočíva práve v koncentrácii na dych a počítanie, kvôli ktorému nemôžeme myslieť na nič iného. Behom niekoľkých minút (stačí 3-5) si duševne výrazne oddýchneme.

Zo začiatku treba rátať s tým, že vám budú myšlienky odbiehať dosť často. Schopnosť sústredenia sa vyvíja, takže za pár opakovaní zistíte, že sa dokážete koncentrovať omnoho ľahšie a že aj odpočinok je hlbší.

 

Leave comment