Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Entuziazmus (Oduševnenie)

Entuziazmus (Oduševnenie)

Keď si schopný nadchnúť sa, môžeš dokázať všetko.

Nadšenie je sila, ktorá ženie nádeje smerom do neba.

Nadšenie, to sú záblesky v tvojich očiach,

Švih tvojich krokov, hmat tvojej ruky,

Neodolateľná sila tvojej vôle

A energia na realizáciu tvojich nápadov.

Nadšení ľudia sú bojovníci.

Vlastnia silu ducha. Vlastnia pevnosť.

Nadšenie je základom všetkého pokroku.

Nadšením sa podaria výkony, bez neho nanajvýš výhovorky.

(Henry Ford)

Leave comment