Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Cesta človeka

Milujem knihy. Milujem chvíle strávené s nimi. Tie chvíle, keď sa môžem s knihou schúliť v kresle a v tichu zahĺbiť sa do jej riadkov, priam zbožňujem . A knižôčka, moja najlepšia priateľka, sa mi postupne otvára. “Rozpráva” svoj príbeh. Rada mám všetky knihy, ktoré ma posúvajú dopredu, ktoré mi čosi dávajú, pri ktorých cítim pohladenie na duši. Ale najradšej mám tie so psychologickou tématikou. Najmä také, pri čítaní ktorých sa dostávam do hĺbin duše, kde cítiť  hĺbku poznania duše a kde precítenie tohto poznania až dych vyráža.

Knihy mám rada asi odjakživa. Na základnej škole pre mňa najväčším trestom za zlú známku bol týždenný zákaz čítania kníh. A môj otec to veľmi dobre vedel :). Dychtím po poznaní. Neutíchajúci hlad a túžba stále čosi nové vedieť,  ma ženú vpred a nútia neustále pracovať na sebe. Čím ďalej, tým viac si uvedomujem, ako málo toho viem. A  poznanie, že život má pre mňa prichystaných tak veľa úžasných vecí, príbehov, príležitostí a možností na rast, je čosi úžasné. Cítim, ako ma napĺňa radosťou. Je nádherné spoznávať samu seba :).
Pri spoznávaní samých seba je nutné si uvedomiť, že život nie je lineárny. Život plynie a odohráva sa v jednotlivých cykloch, nie lineárne. Je veľká škoda, že i takéto veci nie sú predmetom vyučovania na našich školách. Určite nie raz ste si položili otázku: “Prečo som tu?” “Kto som?”  A hľadáte odpoveď…Nič netrvá večne, všetko raz pominie – situácie, ľudia, veci. A dôvodom, prečo sme tu, tu na Zemi je, že sa musíme čosi naučiť a pochopiť.
Nie sme na Zemi  prvýkrát. Určite ani nie posledný :). Tak, ako sa príroda obnovuje a mení v jednotlivých periodických cykloch – jar, leto, jeseň, zima – tak sa meníme i my. Veď tiež sme súčasťou prírody. Či už v priebehu jedného života alebo viacerých. Smrť je len
začiatkom čohosi nového. I obdobie puberty začína skončením detstva a dospelosť začína ukončením detských liet. Každých sedem rokov sa menia a obnovujú  naše bunky, meníme sa fyzicky i psychicky.
Málokto si uvedomuje cyklus života lepšie než ženy. Obzvlášť obdobie života po 40-tke je pre ženy zlomovým. Táto etapa sa zvykne nazývať i krízou stredného veku. Polovica života za sebou a polovica života pred sebou. Hm, čo s tým, čo teraz? Mnohé z nás napadne :). Ako ešte byť užitočnou? Veď ešte nie som súca “do šrotu”! Je to obdobie, v ktorom ženy začínajú prehodnocovať svoj doterajší život a začínajú uvažovať, ako ďalej. Začínajú hľadať zmysel života, svoju The Way – svoju CESTU. Čosi sa v nich búri, vyvoláva v nich nepokoj. A oni nevedia to pomenovať. Len vedia… Jednoducho vedia a cítia, že čosi nie je v poriadku… Mnohé, nech trpia akokoľvek, boja sa postaviť čelom k problémom, pomenovať ich. Boja sa prejaviť samu seba, svoje potreby, boja si vybojovať to svoje miesto pod slnkom.
A tak “zabíjajú” ten tichý hlások vo svojom vnútri, ktorý tak veľmi prosí, dobiedza… To nutkanie na zmenu, ten hlas, derúci sa a dobiedzajúci, pokiaľ sa mu nevenuje pozornosť, časom stíchne. Dôvodov na ospravedlnenie sa nájde viac než dosť. Oklamať však iných môžeme, ale samé seba nie. Pred sebou neujdeme.
A tak sa z nás stávajú prípady pre psychológa či pre psychiatra a návštevy ordinácií lekárov sa stávajú častejšími.  Medikamenty alebo fľaša vína na čas síce potlačia smútok či depresiu, ale ju nevyliečia. Môžu byť dokonca zdrojom neskorších potiaží a príčina sa neodstráni. Oči všetko prezradia…Každá z nás má v sebe ukrytý poklad. Chce to však veľký kus odvahy vydať sa na dobrodružnú cestu za ním. Strach a pocit viny sú našimi jedinými nepriateľmi.
Položme si však otázku. “Čo tým stratím? O čo vlastne ide?”
 Hovorí sa, že ak je žiak pripravený, učiteľ sa nájde. Nie raz musíme padnúť až na samé dno, čosi v nás musí umrieť, aby sme začali vidieť jasnejšie a pochopili dosiaľ nepochopené. To si však vyžaduje neustálu prácu na sebe. Stíšte sa v sebe a zamyslite sa. Pátrajte po tom, čo ste niekedy dávno rady robili a čoho ste sa, z akýchkoľvek príčin, vzdali? A čo tak to “oprášiť” a začať tam, kde ste prestali?
Začnite sa mať rady, oslavujte život a verte si :).

(c) 2013 Autor: Ing. Mária Verbeníková Všetky práva vyhradené!

Leave comment