Centrum Harmony

Mentoring, Regresná terapia, Poradenstvo, Alternatívna medicína

Ako funguje naše podvedomie?

Je všeobecne známe, že človek komunikuje s okolitým svetom na dvoch úrovniach: na vedomej a podvedomej. 

Na vedomej úrovni vnímame všetko, čomu aspoň chvíľu venujeme svoju pozornosť, to znamená, že si uvedomujeme s čím sme prišli do kontaktu. Na podvedomej úrovni vnímame všetko, čo nás obklopuje. To znamená, že sa nespočetné množstvo obrázkov vytvorí a ukladá do podvedomia. Ako nejaké kartičky (kartotéky u lekára J). Okrem toho si už odmalička vytvárame programy, to znamená, že naše podvedomie má nespočetné množstvo programov. Napr. keď dieťa vidí hada a vy mu poviete, že had je nebezpečný, to bude jeden program, čo sa zapíše do podvedomia. Dovtedy sa to dieťa hada nebálo, no vy ste ho na to naučili – samozrejme podľa vlastného programu (tak isto učíme deti ako sa treba báť výšky, tmy a pod.). Postupne, ako to dieťa bude rásť a dospievať, bude vidieť napr. že matka rieši hádky s manželom – teda jeho otcom tak, že búcha, trieska dverami. To dieťa, keď vyrastie – napr. dievča (keďže matkine programy preberajú väčšinou dievčatá – nie náhodou sa hovorí: „Aká matka, taká Katka“), keď sa vydá a bude mať konflikt s manželom, prvé čo podvedomie urobí bude, že podsunie jej program na riešenie konfliktov – a tam bude program: búchanie, trieskane dverami. To dievča nemôže reagovať inak, lebo nemá iný program. Všetci teda reagujeme, konáme a žijeme svoj život na základe tých programov, ktoré sme si zapísali počas svojho života.

 

Dobrou správou je to, že sa tieto programy dajú zmeniť.

1. krok – Vnímať seba!

Kým si neuvedomujeme aké programy máme, nemôžeme ich zmeniť. Preto skúste začať viac spoznávať seba. Napr. si určte jeden deň, kedy budete vnímať seba, svoje konanie z nadhľadu na vedomej úrovni. V priebehu dňa sa budete snažiť uvedomovať si kedy ste šťastná, kedy a v akej situácii sa vám rozbúši srdce, čo vás rozčúli a hlavne prečo a pod. Ideálne je, keď sa vám podarí všetko zapísať do jedného zošita.

2. krok – Prepísať negatívne programy na pozitívne.

Zo zošita vyselektujete v krátkych vetách negatívne programy a prepíšete ich na pozitívne. Uvedomíte si teda, čo nechcete a zmeníte to na to, čo chcete a môžete žiť pokojný a šťastný život J.

(c) 2013 Autor: Eva Fábiánová Všetky práva vyhradené!

Leave comment